חדשות ואירועים
מועדי אזכרות תש"פ 2020

מועדי האזכרות של קהילות ווהלין לשנת 2020 בהיכל יהדות ווהלין רח' כורזין 10  גבעתיים 

 

 

שם הקהילה

מועד האזכרה

 

שעה

 

מיקום

 

שם המזמין

 

מספר טלפון

יום בשבוע

תאריך עברי

תאריך לועזי

קוריץ

ב'

ט' סיון תש"פ

1.6.20

18:00

אולם התייחדות

יוכבד הלפרין

054-6585070

קובל, מצ'יוב והסביבה

17:30

אולם התייחדות

מלי וורוצלבסקי

052-6217380

לוצק

18:00

אולם התייחדות

יעקב מור

054-4701849

אזכרה כללית

 אוסטילוג, אוסטראה, אלכסנדריה,

 בורמל, ברסטצ'קה, גלושא רבתא,

     דמידובקה, דרזנה, האשט,  ויז'בה,

  זדולבונוב, זופייבקה, טוצ'ין, טורצ'ין,  

  טרוביץ, לאחווה, לודביפול, לודמיר,

 מנייביץ', מיזוץ'  מלינוב, מרוויץ,  

     סטפאן, פוריצק, קלבן, קולקי, קוסוטופול,  קיברצה, קלוסובה, קלבן, קמין-קושירסקי, קריפה,  קרמניץ, 

 רובנה, רדזיבילוב , רטנה, 

שאצק ,  שומסק  ,שפטובקה

18:00

התכנסות

 

19:00

תחילת הטכס

אולם

יאיר אפל

03-5717621

רוזישץ'

 

י' אלול תש"פ

30.8.20

18:00

התייחדות

אהרון גוטליב

054-4834201

   

           רוקיטנה, סארני,דומברוביצה,

          ברזנה, רפאלובקה, ולאדימרץ, ברז'ניץ,   אנטונובקה,

הורודץ והסביבה

י"ג אלול תש"פ

2.9.20

18:00

אולם

 

רפי שפירא

054-4407111

סרניק

 

18:00

חדר 9

אהרון יושפה

052-2312171

לובומל

 

'ב

כ"ד
תשרי תשפ"א

12.10.20

18:00

חדר 9

שרה בראונשטיין

03-6775242

מזיריץ'

17:30

אולם התייחדות

ישראל זינמן

04-8334855

ורקוביץ-אוזיראן

ד'

כ"ו תשרי תשפ"א

14.10.20

18:00

אולם התייחדות

 

ציפי קרליץ

050-6282338

דובנא

18:00

אולם התייחדות

שולה שחר

050-5741106

 

 

 

כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל