חדשות ואירועים
כנס אנשי רובנה, טוצ'ין, קריפה

 

כנס אנשי רובנה, טוצ'ין, קריפה,

בהשתתפות הרב שניאורסון מרובנה

יתקיים ביום שני

י"ח באדר ב' תשע"ט  25.3.2019    בשעה 18:00

בהיכל יהדות ווהלין, רח' כורזין 10 גבעתיים.

לפרטים נוספים לפנות לרחל בראונר  טל' 052-9479114

rachelbr@bezeqint.net