איבניצה אוזדיוטיץ אוזירן אוליבסק אוליזרקה אוליקה אוסובה אוסטילה אוסטראה אוסטרוזץ' אופלין אלכסנדריה אנופול אנופוליה אנטונובקה בורמל בזליה ביאלוזרקה בילוגורדוקה ביסטריץ' ברודי ברזדוב – ברזדייב ברזנה ברזניצ'ה ברזץ ברנובקה ברסטצ'קה גלושה גלינקה דובייצ'נו דובנא דומברוביץ דמידובקה דרושקופול דרז'נה דרמן הולביץ' הולובי הורודניצה הורודץ הורוכוב הושץ הירניק הלושה מלה (לישקע) הריצב וולוצ'יסק וולקוביה וורבה ויאזובקה וילסקאיה ויסוצק וישגרודק וישינקי וישניביץ ולאדימירץ ורקוביץ ז'יטומיר ז'לוצק זאוואליה זבלוטייה זדולבונוב זווהיל זסלוול חוטושב טומאשגרוד טוצ'ין טורצ'ין טרוביץ טרויאנובקה טרוכנברוד (סופביובקה) טריסק טשאן – טיאטפיפול טשרניחוב יוזפין יזייז'אני ימפול ינושפול לאחוביץ לאנוביץ לובומל לובישוב לודביפול (סלישץ' גדול) לודמיר (ולאדימיר וולינסק) לוהין לוזישץ' (איגנטובקה) לוצק לוקץ' מז'יריץ' מיזוץ' מילטין מילנוביץ' מירופול מלינוב מלניצה מנייביץ' מצ'ולקי מצ'יוב מרוויץ נארודיטש (נרודיצ'י) נארינסק ניסכיז' סארני סודליקוב סוויניוחי סוקול סטוביחווה סטפאן סטרוקונסטנטינוב סלובשנו סלישץ' זוטא סמיגה סנובידוביץ' סנקביצ'ובקה סרניק פובורסק פולווארקי פולונה (פולנאה) פוצ'יוב פוריצק פטיץ פיאטקה פיאסצ'נה פנייבנו צ'ארטוריסק צ'ודנוב צ'רבונויה קובל קוזין קוזמין קולצ'יני קולקי קוסטופול קופאצ'בקה קופיצ'ב – קופאטשוב קורוסטישב קורטליצה קוריטניצה קוריץ קטרבורג קיברצה קיסיילין קליבן קליסוב קמין קושירסקי קמני – ברוד קראסנה קרופייץ קריצ'ילסק קרמניץ קרסילוב קרפילובקה קשיבקה ראדוול רדזיבילוב רובנו רוגצ'ב רוזישץ' רומנוב רוקיטנה רטנה רייגורודוק רפאלובקה שאצק שובקוב שומסק שפטובקה
אוקראינה
ukraine