וולקוביה

וולקוביה

כפר ומושבה צ'כית בנפת דובנא.


בראשית המאה נמנו בכפר ובמושבה 1,711 תושבים. 
בתוכם היו יותר מ 100 יהודים.

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בוולקוביה 112 יהודים בתוך אוכלוסייה שמנתה 2,530 נפש.


עפ"י  פנקס הקהילות  כרך ה'