זאוואליה

זאוואליה   ZAWALE


בשנת 1921 נמנו בזאוואליה 129 יהודים בתוך אוכלוסיה שמנתה 743 נפשות.עפ"י פנקס הקהילות  כרך ה'  

מרכז מורשת יהדות ווהלין