חוטושב

חוטושב  CHOCESZOW

כפר בנפת קאמין קושירסקי, בקרבת הנהר טוריה.


בשנת 1926 נמנו בכפר 56 יהודים ובשנות השלושים התגוררו בו בערך 20 משפחות יהודיות, שעסקו בסחר עצים , בהמות ועוד.

 בתקופת השואה הועברו יהודי חוטושב לגטו רטנה.עפ"י  פנקס הקהילות  כרך ה'


מרכז מורשת יהדות פולין: