מילטין

מילטין

עיירה בנפת הורוכב , בגבול גאליציה המזרחית.

מילטין היא יישוב עתיק שנזכר כבר במאה ה-16 והיה שייך לנפת לוצק.
במפקד שנערך בשנת 1784 נמנו במילטין 34 בתים של יהודים ו-108 יהודים.
בשנת 1787 נמנו 43 בתים ו-116 יהודים. בשנת 1790 נמנו במקום 49 בתים ו-144 יהודים.
בכל המספרים לא נכללו תינוקות עד גיל שנה, כלי קודש וכן משתמטים, שכן המפקדים נערכו לצורכי גביית מס הגולגולת.

בראשית המאה ה-20 הייתה מילטין יישוב קטן ובו 391 תושבים, רובם יהודים. במקום היה בית כנסת אחד.
בשנת 1911 נמנו במילטין 287 יהודים. במפקד שנערך בשנת 1921 מנתה אוכלוסיית מילטין 366 איש , ביניהם היו רק 82 יהודים.
יש לשער, שיהודי מילטין הועברו לגטו הורוכוב ונספו שם יחד עם בני המקום.


עפ"י  פנקס הקהילות  כרך ה' 

כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל