סמיגה

סמיגה

זהו שם תחנת הרכבת שבין קרמניץ וקמניצה.

בסמיגה עמדה מנסרה גדולה ודרך התחנה נשלחו עצים מיערות הסביבה, ופקידים ופועלים לרוב עבדו במקום.

כ-15 משפחות יהודיות גרו בסמיגה שנים רבות, שאף הן ינקו במידה מסוימת את קיומן מעסקי היערות ומהמנסרה, והיו מכובדות ע"י התושבים הלא-יהודים.
מהמשפחות הידועות בסמיגה היו קלינגר ושפירא.

גורל המשפחות היהודיות היה כגורל קרמניץ היהודית והסביבה בהשמדת הנאצים את היהודים.


                                                                                                        
  י. נ.

עפ"י ילקוט ווהלין יא'  עמ' 29