פיאטקה

פיאטקה

עיירה במחוז ז'יטומיר .


פיאטקה שכנה בקרבת  ברדיטשב , אשר שימשה לה מטרופולין.
הקהילה היהודית מנתה בשנת 1847 – 877 נפש יהודים, בשנת 1897 – 838 יהודים, שהיו כשליש מהאוכלוסייה הכללית שמנתה 2703 נפש.
בשנת 1920 העריכו את התושבים היהודים בעיירה במאתיים משפחות.

על גורל היהודים לא הגיעו פרטים.

                                                                                                  מ. י. וו.

עפ"י ילקוט ווהלין טז' – יז'  עמ'  50
יד ושם,  האנציקלופדיה של הגיטאות:

המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל