צ'רבונויה

צ'רבונויה

עיירה זעירה שנמנתה על מחוז ז'יטומיר.

לפי ידיעות האנציקלופדיה ברוקהאוז-עפרון, נמצאו בעיירה בעיקר בשנת 1847 – 363 יהודים, ובשנת 1897 הגיע מספרם ל – 711 בין 2638 תושבים.

לא הגיעו כל ידיעות על גורל היהודים בעיירה מפלישת הנאצים. 


                                                                                                   מ. י. וו.


עפ"י ילקוט ווהלין טז' – יז'  עמ' 51