קראסנה

קראסנה


כפר ומושבה בערך 3 ק"מ מדרום ללוצק

במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו במושבה 312 יהודים ובכפר 92 יהודים.
במחצית השנייה של שנות העשרים צורפה המושבה קראסנה כפרוור לעיר לוצק.

בתקופת השואה היה גורלם של יהודי קראסנה כגורל יהודי לוצק.
עפ"י  פנקס הקהילות  כרך ה'

המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל