קרפילובקה

קרפילובקה KARPILOWKA

כפר בנפת סארני, בערך 20 ק"מ מצפון מזרח לסארני

בראשית המאה ה-20 היו בקרפילובקה 926 תושבים, וביניהם 7 משפחות יהודיות.
במפקד שנערך בשנת 1921 נמנו בקרפילובקה 92 יהודים בתוך אוכלוסייה של 1,410 תושבים.
עד השואה עלה מספר היהודים על 100.

בתקופת השואה הועברו יהודי קרפילובקה לגטו סארני ונספו שם.


עפ"י פנקס הקהילות  כרך ה'מרכז מורשת יהדות פולין:
המועד האחרון להגשת נושאים לכתיבת עבודות הנצחה - 31 במאי 2017
כתב עת לענייני שואה, תקומה, זכרון והנצחה בהוצאת מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל