חברי הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין

חברי הנהלה

 

יאיר אפל,  יו"ר  האיגוד  

  

ציפי קרליץ, מ"מ סגן יו"ר האיגוד

   

יעקב מור, מזכיר האיגוד

  

דוד אידלמן, גזבר האיגוד 

 

 יוסף גליצקי

 

רפי שפירא, יו"ר ועדת כספים 

 

משה ירונסקי

 

שבתאי רוזנצוויג 

 

מינה זמיר 

  

רותי לוסטיג

 

יגאל פלוט

 

  חברי ועדת ביקורת

 

 

אהרון וייסברג, יו"ר ועדת ביקורת

יוכבד הלפרין

אשרית פרלמוטר