אתרים נוספים

יד ושם רשות הזיכרון לשואה ולגבורה

 http://www.yadvashem.orgמרכז האירגונים של ניצולי השואה בישראל

http://www.holocaust-s.org/קישורים חשובים באתר מרכז האירגונים

http://www.holocaust-s.org/home/artdetails.aspx?mCatID=89&artID=68בית התפוצות מוזיאון העם היהודי

http://www.bh.org.il/he/default.aspxבית לוחמי הגטאות  ע"ש יצחק קצנלסון למורשת הגבורה והמרד

http://www.bh.org.il/he/default.aspxילדות אבודה ילדים שורדי שואה

http://www.ylas.org/משואה המכון ללימודי השואה

http://www.massuah.org.il/מרכז מורשת יהדות פולין

http://www.moreshetyahadutpolin.org/


הרשות לזכויות ניצולי השואה 

http://mof.gov.il/hrights


עמותת ילדים ויתומים ניצולי שואה בישראל

http://www.holocaustchildren.com/cms/אביב לניצולי שואה , מידע על זכויות ניצולי שואה

http://avivshoa.co.il/פורטל זכויות ניצולי שואה

www.kolzchut.org.il/he