חברי הנהלת האיגוד העולמי של יוצאי ווהלין

חברי הנהלה

 

יאיר אפל,  יו"ר  האיגוד  

  

ציפי קרליץ, מ"מ סגן יו"ר האיגוד

    

יעקב מור

  

דוד אידלמן, גזבר האיגוד 

 

 יוסף גליצקי

 

רפי שפירא, מזכיר האיגוד ויו"ר ועדת כספים 

 

משה ירונסקי

 

חנוך גון

 

שולה שחר

  

רותי לוסטיג

 

חסיה לבקוביץ

 

   חברי ועדת ביקורת

 

מרים פליישון, יו"ר ועדת ביקורת

יוכבד הלפרין

אשרית פרלמוטר